سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی


تماس با دبیرخانه

021-47624440

021-42694010

info@irme2017.com

تهران - انتهای بزرگراه امام علی (ع)، بلوار ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)، خیابان پیروز شفیعی، خیابان یاران، یاران سوم

حامیان رسانه ای

کمیته علمی

لیست اساتید و پژوهشگران محترم حاضر در کمیته علمی و کمیته داوری کنفرانس در ادامه آمده است. لازم به ذکر است با توجه به دعوت از اساتید و پژوهشگران متعدد از دانشگاه های مختلف و عضویت روزانه تعدادی از این عزیزان در کمیته های علمی کنفرانس، این لیست به مرور تکمیل خواهد شد.

ضمنا، بدین وسیله از کلیه اساتید و پژوهشگران محترم دارای مدرک دکتری PhD و یا دانشجوی دکتری دارای سوابق علمی و پژوهشی دعوت به عمل می آید با عضویت در کمیته داوران کنفرانس در امر بررسی علمی مقالات کنفرانس مشارکت نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://irme2016.com/post.aspx?id=483

.

مبانی نظری، مفاهیم و راهبردها

آرمان احمدی زاد (دکتری تخصصی مدیریت سیستم ها، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان)
رضوان ولایتی شکوهی (دکتری بازاریابی بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس)
شهره کرمی (دکتری مهندسی کشاورزی- توسعه کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه)
فاطمه راشکی قلعه نو (دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان)
محمد کاظم کشورشاهی (دکتری مدیریت کسب و کار، مدیر تشکیلات روشها و منابع انسانی گروه تعاونی پیشگامان)

نوآوری،كارآفرینی و توسعه اقتصادی   

آرمان احمدی زاد (دکتری تخصصی مدیریت سیستم ها، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان)
رضوان ولایتی شکوهی (دکتری بازاریابی بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس)
شهره کرمی (دکتری مهندسی کشاورزی- توسعه کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه)
محمد مهدی دوالی (دکتری مدیریت دولتی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور)
مهدی نبی پور افروزی (دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مالزی / مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی)

مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادی   

منوچهر خرمین (دکتری حسابداری، مربی و مدرس مدعو دانشگاه آزاد و پیام نور)
مهدی نبی پور افروزی (دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مالزی / مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی)

مدیریت صنعتی و اجرایی   

متین رشیدی آستانه (دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه تهران)
محمد کاظم کشورشاهی (دکتری مدیریت کسب و کار، مدیر تشکیلات روشها و منابع انسانی گروه تعاونی پیشگامان)

مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه و بازاریابی   

آرمان احمدی زاد (دکتری تخصصی مدیریت سیستم ها، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان)
رضوان ولایتی شکوهی (دکتری بازاریابی بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس)
متین رشیدی آستانه (دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه تهران)
منوچهر خرمین (دکتری حسابداری، مربی و مدرس مدعو دانشگاه آزاد و پیام نور)

مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات   

آرمان احمدی زاد (دکتری تخصصی مدیریت سیستم ها، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان)
فاطمه راشکی قلعه نو (دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان)
محمد کاظم کشورشاهی (دکتری مدیریت کسب و کار، مدیر تشکیلات روشها و منابع انسانی گروه تعاونی پیشگامان)
محمد مهدی دوالی (دکتری مدیریت دولتی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور)

مدیریت اسلامی

آرمان احمدی زاد (دکتری تخصصی مدیریت سیستم ها، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان)
فاطمه راشکی قلعه نو (دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان)
محمد مهدی دوالی (دکتری مدیریت دولتی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور)

ورود / ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 اسفند 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 اسفند 1395
آخرین مهلت ثبت نام
19 شهریور 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله
15 شهریور 1396
تاریخ برگزاری
25 شهریورماه 1396
حامیان رسانه ای بین المللی


سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر