سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی


تماس با دبیرخانه

021-47624440

021-42694010

info@irme2017.com

تهران - انتهای بزرگراه امام علی (ع)، بلوار ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)، خیابان پیروز شفیعی، خیابان یاران، یاران سوم

حامیان رسانه ایمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
مدیریت و کارآفرینی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
مبانی نظری، مفاهیم و راهبردهامدیریت و کارآفرینی
نوآوری،كارآفرینی و توسعه اقتصادیمدیریت و کارآفرینی
مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادیمدیریت و کارآفرینی
مدیریت صنعتی و اجرایی مدیریت و کارآفرینی
مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه و بازاریابیمدیریت و کارآفرینی
مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعاتمدیریت و کارآفرینی
مدیریت اسلامیمدیریت و کارآفرینی
محور ویژه: اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغالمدیریت و کارآفرینی


ورود / ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 اسفند 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 اسفند 1395
آخرین مهلت ثبت نام
19 شهریور 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله
15 شهریور 1396
تاریخ برگزاری
25 شهریورماه 1396
حامیان رسانه ای بین المللی


سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر